FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 06/10/2024 - 14:16

सूचना ! प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 06/10/2024 - 13:18

सुचना शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

८०/८१ 06/04/2024 - 07:04

सूचना ! सूचना!! शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 06/03/2024 - 10:57

सुचना चार पाङग्रे scorpio गाडी भाडामा सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 05/30/2024 - 19:58

सूचना ! शिलवन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/24/2024 - 15:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 05/19/2024 - 16:36 PDF icon CamScanner 05-19-2024 16.10 (1).pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 05/13/2024 - 16:38

आर्थृिक प्रस्ताव खेल्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 05/13/2024 - 16:36

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! सिलबन्दी बोलपत्रको आव्हानको सुचना ।

८०/८१ 05/13/2024 - 16:34

Pages